google my business post

Google my business page – kako ga kreirati i zbog čega je neophodan?

Google my business je besplatan alat kreiran od strane Googla pomoću kojeg možete kontrolisati šta da se o vama prikaže u takozvanim lokalnim listinzima. Na slici ispod vidi se primjer jedne takve pretrage.

Reunion web & marketing local listing serarch result

Zbog čega je važno da kreirate svoj Google my business profile page? Prije svega treba da znate da se skoro 89% svih kupovina i transakcija započinje upravo pretragom na nekom od internet pretraživača. Obzirom da Google sam kontroliše više od 90% tržišta, jasno je da je od velike važnost vaše pojavljivanje na samom Google pretraživaču.

Vjerujemo da ste dosta puta čitali slične tekstove gdje se pažnja skreće na važnost kvalitetnog SEO-a, što je naravno tačno. Dobra pozicija na SERP-u, stranicama koje dobijete kao rezultat vašeg upita, je od ključne važnosti za vašu prodaju, a prodaja je i razlog vašeg poslovanja, bez obzira šta da radite.

Međutim, često se zanemari važnost i samih GMB (Google my business) profila, a igraju veliku ulogu i vašem cjelokupnom SEO scoru.

Naime, lokalni listinzi su kreirani tako da daju najbliže i najadekvatnije odgovore na vaš upit.

Iz primjera sa slike vidimo upit za marketing agenciju. Google algoritam potom određuje lokaciju upita i nudi odgovore koji odgovaraju tom upitu, kako po lokaciji tako i po autoritetu, na osnovu broja recenzija, njihove kvalitete ali i nekih ostalih parametara.

Važno je napomenuti da polovina mušterija koja pretražuje lokalne listinge preko smrtphone-a posjeti tu lokaciju još unutar jednog dana. 

Kako kreirati Google my business profile page?

Prije nego odete na: business.google.com, možete se logirati na neki od svojih Google računa, na koji želite da aktirate ovu uslugu, a možete to učiniti i naknadno,  opcijom SIGN UP. Ukoliko ste već prethodno bili logirani trebate se samo prijaviti preko računa koji ste odabrali.

Nakon što ste kreirali svoj profil, potrebno je da što detaljnije popunite sve relevantne informacije. Posebno obratite pažnju na:

  • Odabir odgovarajuće kategorije
  • Da unesete adresu koja odgovara vašoj stvarnoj adresi poslovanja
  • Da obezbjedite kvalitetne slike vašeg stvarnog radnog prostora
  • Da se vaši podaci podudaraju na svim vašim digitalnim platformama
  • Da pokušate zamoliti prijatelje i saradnike za iskrene recenzije, što vam omogućava bolji autoritet.

Prilikom kreiranja profila nemojte sebi dozvoliti luksuz da neki od polja smatrate manje važnim, poput radnog vremena, radnih i neradnih dana, COVID mjera, brojeva telefona itd.Svi ti podaci zajedno čine vaš profil. Google algoritam određuje uspješnost profila po tome koliko relevantnih informacija o vama klijent može pronaći na vašem profilu. 

Zbog čega je neophodno imati Google my business page?

Nakon što ste kreirali i popunili svoj profil svim potrebnim informacijama možete početi sa postavljanjem novosti, u vidu postova na svoj GMB profil. 

Zadatak postova (novosti) je da omogući uvid vašim klijentima u ono što vi radite. Možete dodati 3 različita tipa novosti:

  • Novosti
  • Ponude
  • Događaje

Sami nazivi su poprilično intuitivni te možete sami istražiti kako pojedini funkcionišu, obzirom da je poprilično jednostavno pratiti korake.

Pored dodavanja novosti na GMB profilu možete još uređivati oglase, zatražiti recenzije, objaviti usluge koje nudite, razmjenjivati poruke, dodati proizvode koje imate, pratiti performanse, dodati fotografije, te putem nove opcije zakazati i online rezervacije. 

Kao što možete vidjeti radi se o zaista jako moćnom alatu, koji može mnogo pomoći u vašem poslu.

Najvažnija karakterisitika Google my business profila je da on generiše leadove za koje je vjerovatnije da će se konvertirati u kupce, što znači da klijent koji vas pozove preko GMB profila, ili posjeti vaš web nakon GMB profila je vjerovatnije da će uzeti vaš proizvod ili uslugu, nego da je slučajno naletio na vaš website organskom pretragom. 

Zato, ukoliko još niste, svakako posvetite vrijeme za kreiranje ovog izuzetnog važnog alata za vaš posao. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *